การจัดทำรายงานการเงินรายรับสถานพยาบาล

  1. การเสนอ งบการเงิน ว.237(เน้นหมายเหตุลูกหนี้ หน้า 28-29)
  2. รายงานการเงิน ตาม ม.170_56 รายละเอียดข้อมูล
  3. ประกอบงบการเงินรายรับประจำปีที่ พร.ทำงบรวม